Teatr Lalki i Aktora  w Wałbrzychu

zatrudni pracownika na

 

stanowisko kasjera

 

[1/2 etat]

 

 

Do zadań pracownika na tym stanowisku należy:

 • sprzedaż biletów wstępu w kasie biletowej i przyjmowanie zwrotów,
 • przyjmowanie rezerwacji telefonicznych,
 • obsługa internetowej rezerwacji i sprzedaży biletów,
 • obsługa kasy fiskalnej i terminala kart płatniczych,
 • rzetelne i terminowe sporządzanie dokumentacji rozliczającej sprzedaż,
 • terminowe wpłacanie gotówki uzyskanej ze sprzedaży do kasy głównej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 

Wymagania:

 • wykształcenie średnie o specjalności lub z doświadczeniem, umożliwiającym wykonywanie zadań na tym stanowisku,
 • umiejętność sprawnego posługiwania się komputerem,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska pracy, o które ubiega się kandydat,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji,

Pożądane  cechy i predyspozycje, jak:

 • zaangażowanie, sumienność, odpowiedzialność, odporność na stres,

wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów, dyspozycyjność

 

Praca począwszy od 1 września 2018 roku, w systemie jednozmianowym,  zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć w siedzibie Teatru, z uwzględnieniem funkcjonowania kasy biletowej w dni wolne od pracy [niedziele, sporadycznie w soboty], z zaproszeniem do udziału w szkoleniu wdrożeniowym systemu rezerwacji i sprzedaży biletów  iKSORiS w Teatrze w dniach 18-20 czerwca 2018 roku.

 

Oferty pracy z danymi kontaktowymi oraz  wyrażeniem zgody kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko [podpisane własnoręcznie],  prosimy składać w sekretariacie Teatru przy ul. Jana Brzechwy 16  do dnia 13 czerwca 2018 roku w zamkniętej kopercie z informacją:  „Oferta pracy na (nazwa stanowiska pracy)”.

 

uwaga!  Oferty składane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

W celu przeprowadzenia dalszego etapu rekrutacji Teatr skontaktuje się mailowo lub telefonicznie tylko z wybranymi osobami.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu www.teatrlalek.walbrzych.pl  i tablicy ogłoszeń w siedzibie Teatru.

 

 


Teatr Lalki i Aktora  w Wałbrzychu

zatrudni pracownika na

 samodzielne stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej i kadr

[pełny etat]

 

Do zadań pracownika na tym stanowisku należy:

 • prowadzenie kancelarii Teatru,
 • realizacja polityki kadrowej Teatru,
 • prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań okresowych w zakresie  kompetencji.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe pierwszego stopnia uzyskane najlepiej na kierunkach: ekonomia, socjologia, zarządzanie lub wykształcenie wyższe o odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych oraz zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, najlepiej potwierdzona ukończeniem kursów specjalistycznych.
 • umiejętność sprawnego posługiwania się komputerem w zakresie znajomości edytora tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, baz danych,
 • praktyczna znajomość informatycznych programów kadrowo-płacowych,
 • znajomość języka angielskiego, przynajmniej w stopniu komunikatywnym.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska pracy, o które ubiega się kandydat,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji.

Pożądane  cechy i predyspozycje, jak:

 • zaangażowanie, skuteczność działania, odporność na stres, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność i empatia, otwartość, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów.

 

Praca w systemie jednozmianowym, osiem godzin dziennie w siedzibie Teatru począwszy od 1 września 2018 roku.

 

Oferty pracy z danymi kontaktowymi oraz  wyrażeniem zgody kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko [podpisane własnoręcznie],  prosimy składać w sekretariacie Teatru przy ul. Jana Brzechwy 16  do dnia 13 czerwca 2018 roku w zamkniętej kopercie z informacją:  „Oferta pracy na (nazwa stanowiska pracy)”.

 

uwaga!  Oferty składane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

 

W celu przeprowadzenia dalszego etapu rekrutacji Teatr skontaktuje się mailowo lub telefonicznie tylko z wybranymi osobami.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu www.teatrlalek.walbrzych.pl  i tablicy ogłoszeń w siedzibie Teatru.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Teatr Lalki i Aktora  w Wałbrzychu

zatrudni pracownika na

 stanowisko kierownika administracyjno-gospodarczego

 

Do zadań pracownika na tym stanowisku należy:

 • utrzymanie w pełnej sprawności technicznej infrastruktury Teatru,
 • zabezpieczenie i ochrona mienia Teatru, w tym ubezpieczenie składników majątkowych,
 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej działalności i pracowników Teatru,
 • wykonywanie zadań związanych z realizacją udzielanych zamówień publicznych na podstawie obowiązujących przepisów,
 • dokonywanie zakupów sprzętu, wyposażenia, materiałów administracyjno-biurowych i materiałów i usług do produkcji spektakli oraz organizowanych form edukacji, dostaw mediów, usług remontowo-konserwacyjnych  oraz  innych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Teatru, zgodnie z obowiązującym prawem,
 • zapewnienie właściwego stanu i warunków użytkowania pomieszczeń biurowych i ogólnego przeznaczenia (sprzątanie, konserwacja, naprawy bieżące, bhp i ppoż.),
 • zapewnienie pracownikom Teatru odzieży roboczej i ochronnej, środków czystości i bhp.
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej użytkowanych nieruchomości i teatralnych środków transportu,
 • prowadzenie ewidencji ruchu niskocennych środków trwałych i innego wyposażenia, jej bieżąca aktualizacja oraz dokonywanie trwałego oznakowania składników majątkowych.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe pierwszego stopnia uzyskane najlepiej na kierunkach: ekonomia, zarządzanie, administracja lub wykształcenie wyższe o odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku,
 • dobra znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa pracy, przepisów BHP i ppoż., ochrony danych osobowych, zamówień publicznych, gospodarowania mieniem itp.
 • umiejętność prowadzenie negocjacji ze świadczeniodawcami usług w zakresie ochrony mienia (monitoringu), zabezpieczenia ppoż. i BHP, remontowo-konserwacyjnych oraz innych, zapewniających sprawne i bezpieczne funkcjonowanie infrastruktury
 • umiejętność sprawnego posługiwania się komputerem.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska pracy, o które ubiega się kandydat,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji,
 • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji samorządowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe.

 

Pożądane  cechy i predyspozycje, jak:

 • zaangażowanie, skuteczność działania, odporność na stres, kreatywność, umiejętność

pracy w zespole, odpowiedzialność i empatia, otwartość, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów.

 

Praca na pełen etat w systemie jednozmianowym w siedzibie Teatru począwszy od 1 września 2018 roku.

 

Oferty pracy z danymi kontaktowymi oraz  wyrażeniem zgody kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko [podpisane własnoręcznie] prosimy składać w sekretariacie Teatru przy ul. Jana Brzechwy 16  do dnia 13 czerwca 2018 roku w zamkniętej kopercie z informacją:  „Oferta pracy na (nazwa stanowiska pracy)”.

 

uwaga!  Oferty składane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

 

W celu przeprowadzenia dalszego etapu rekrutacji Teatr skontaktuje się mailowo lub telefonicznie tylko z wybranymi osobami.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu www.teatrlalek.walbrzych.pl i tablicy ogłoszeń w siedzibie Teatru.

 

Wytworzył: Małgorzata Mrożkiewicz
Data informacji: 2018-05-21 07:05
Opublikował: Małgorzata Mrożkiewicz
Data publikacji:2013-01-20 00:57
Odsłon: 2654
Dziennik zmian