W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Deklaracja dostępności

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu.

Data publikacji strony internetowej: 2022-02-07.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-05.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- na stronie internetowej znajdują się zdjęcia i linki (odnośniki), do których nie dodano opisów alternatywnych,
- strona internetowa zawiera dokumenty PDF, które mogą nie spełniać wymogów dostępności, 
- część plików opublikowanych na stronie to skany dokumentów opublikowane w formacie pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR), w związku z czym mogą występować trudności z ich odczytaniem poprzez czytniki ekranu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-05.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Małgorzata Mrożkiewicz. Kontakt: teatr@teatrlalek.walbrzych.pl, tel. 74 666 73 42. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu odpowiada Małgorzata Mrożkiewicz, teatr@teatrlalek.walbrzych.pl, tel.74 666 73 42.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Dojazd do Teatru: 

od Al. Wyzwolenia (Śródmieście) na wysokości szkół II Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej nr 28  - skręt w ul. Mikołaja Kopernika i dalej: pierwszy skręt w prawo w ul. Jana Brzechwy. 

Dla osób ze szczególnymi potrzebami: 

utrudniony dostęp do budynków Teatru (z dużą i małą sceną) ze względu na pionowe bariery architektoniczne (schody) przy wejściach, zarówno od strony ul. Jana Brzechwy, jak i ul. Mikołaja Kopernika. 

Zaplecze sanitarne:

Toalety (WC) przy obu scenach nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. 

Miejsca parkingowe:

Przy wejściu do Teatru od strony ul. J. Brzechwy znajduje się jedno wydzielone miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością. 

Pozostałe osoby mogą skorzystać  z parkingu płatnego wzdłuż ulic: Jana Brzechwy i M. Kopernika w dni robocze i wolnego od opłat w dni wolne od pracy. 
 

DOSTĘP ALTERNATYWNY:

Teatr w sytuacjach szczególnych może zapewnić fizyczne wsparcie innej osoby (np. osobie na wózku inwalidzkim, słabowidzącej)  po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania na nr tel. 74 666 73 40 w dni robocze, w godz. 9.00-15.00, e-mail: kontakt@teatrlalek.walbrzych.pl

Aplikacje mobilne

brak